skip to Main Content

Konferans Salonu Yapımı

Konferans salonu; bilim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda bigi vermek ya da bir görüşü savunmak için belirli topluluklara verilen konferansın sunulduğu alanlara denilmektedir. Konferans; bilimsel ve gerçekçi olayların insanlara aktarılması ve dinleyiciye anlaşılabilir bir şekilde aktarılıp bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle; konferans salonunun amaca uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Konferans Salonu Yapımı için; konferans salonu koltukları, zemin basamakları kaplama, akustik duvar, akustik tavan, pvc yer döşemesi, gerekli alanlarda halı, havalandırma, aydınlatma, ses sistemlerinin düzenlenmesi ve güvenlik sistemlerinin kurulması bir bütün olarak düşünülmelidir.

Konferansın dinleyicisine etkili bir şekilde iletilmesi, konferans salonun ambiyansına da bağlıdır. Başka bir deyişle, bir dinletinin başarılı olabilmesi, seçilen mekanın uygun özelliklere sahip olması ile de alakalıdır. Bu nedenle Konferans Salonu Yapımı için ayrıntılara önem verilmesi şarttır.

Konferans Salonu Zemin Döşeme

Konferans salonlarında zemin döşeme için iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Birincisi; zemin alanda pvc yer döşemesi kullanılması, diğeri ise halı ile kaplatılmasıdır. Konferans Salonu Yapımı için seçilen her iki kaplama da sahne hariç tüm zemin alanı kapsamaktadır.

Zemin alanın kaplaması, akustik normlarda olması açısından önemlidir. Böylece ses yankılanmasına olanak verilmemektedir. Ayrıca homojen ve antibakteriyel tarzlarda yapılması da dinleyicinin ve konferans veren kişilerin sağlığı açısından gereklidir.

Konferans Salonu Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Konferans verilecek salonun uygun normlarda olması, konferansın dinleyici üzerindeki etkisini artırmakta yararlı olabilir. Bu nedenle, Konferans Salonu Yapımı için konusunda deneyimli firmalar tercih edilmelidir. Salonun yapımı için gerekli olan işçilik, montaj ve uygun fiyat garantisi ile tercih edilen döşeme ve demirbaşlar, firma garantisi altında olmalıdır.

Konferans salonu yapımında uluslararası standartlarda belirlenen ölçülerde, hijyen kurallarına uygun olarak döşenen antibakteriyel zemin döşemeleri, Konferans Salonu Yapımı için en önemli unsurlardan biridir.

Konferans Salonu Yapımının Maliyeti Nedir?

Konferansın amacına uygun olarak belirli bir topluluğa sunulması ve sunumun başarısı bir anlamda konferans salonunun uygun normlarda tasarlanıp yapımı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle maliyetin, uygun işçilik ile birlikte en iyi ürün garantisi altında düşünülmesi ve buna göre değerlendirilip, belirlenmesi doğru olacaktır.

Back To Top